Wykonujemy ekspertyzy malakologiczne

Wykonujemy ekspertyty malakologiczne obejmujące ocenę bogactwa gatunkowego mięczaków wodnych i lądowych na terenie planowanych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem występowania gatunkow chronionych. Przeprowadzamy także analizę wpływu planowanych inwestycji na występowanie mięczaków.

Podmioty zainteresowane wykonaniem ekspertyz z zakresu malakologii prosimy o kontakt na adres e-mail: office@malakologia.org