XXXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne - Komunikat 1

Wisła 07-09.05.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXVI Krajowym Seminarium Malakologicznym, które odbędzie się w dniach 7-9 maja 2020 r. w Wiśle (Beskid Śląski). Organizatorami konferencji są: Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Malakologów Polskich.

Miejscem obrad będzie „Hotel pod Jedlami” położony na malowniczym zboczu góry Jarzębatej z widokiem na dolinę Wisły (Beskid Śląski) (https://www.podjedlami.pl/). W programie przewidziane są następujące formy prezentacji:

 • referat (20 minut + 5 minut dyskusji)
 • komunikat (10 + 5 min.)
 • plakat
 • W trakcie Seminarium planowane jest Walne Zebranie Członków SMP oraz wybory nowego Zarządu. Wszystkie informacje dotyczące organizacji XXXVI Krajowego SeminariumMalakologicznego, wysokości opłat konferencyjnych, noclegów i zakwaterowania, formatowania streszczeń oraz formularza zgłoszeniowego zostaną przesłane wkrótce w Komunikacie 2.

  W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego XXXVI Krajowego Seminarium Malakologicznego

  Iga Lewin

  XXXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne - Komunikat 2

  Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy

  Miejscem obrad XXXVI Krajowego Seminarium Malakologicznego będzie „Hotel pod Jedlami” w Wiśle (Beskid Śląski) https://www.podjedlami.pl/

  Tegoroczne obrady Seminarium obejmują Walne Zebranie Członków SMP i wybór nowych władz.

  Przesyłamy w załączniku dwa pliki:

 • Komunikat nr 2 dotyczący organizacji XXXVI Krajowego Seminarium Malakologicznego.
 • Karta uczestnictwa.
 • Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikami i odesłanie wypełnionej karty uczestnictwa (dwie tabelki) na adres Komitetu Naukowo-Organizacyjnego: seminarium.malakologiczne@us.edu.pl

  W serwisie społecznościowym Facebook są zamieszczone aktualne informacje dotyczące organizacji XXXVI Krajowego Seminarium Malakologicznego, adres:

  https://www.facebook.com/XXXVI-Krajowe-Seminarium-Malakologiczne-106756810879177/?modal=admin_todo_tour

  W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt z nami - do miłego spotkania w Wiśle.

  W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego XXXVI Krajowego Seminarium Malakologicznego

  Iga Lewin, Jarosław Kobak, Elżbieta Żbikowska

  The XXXVI Polish Malacological Seminar - Announcement No. 2

  Ladies and Gentlemen, Dear Malacologists,

  The XXXVI Polish Malacological Seminar will be held in the “Hotel pod Jedlami” in Wisła (the Silesian Beskids, Poland), 7-9 May 2020 https://www.podjedlami.pl/

  The Seminar includes the General Assembly of the Association of Polish Malacologists and the election of new authorities.

  We are sending two attachments:

 • Announcement No. 2 regarding the organisation of the XXXVI Polish Malacological Seminar.
 • Registration form.
 • We kindly ask you to read the attachments carefully and return the completed registration form (two tables) to the address of the Scientific and Organising Committee: seminarium.malakologiczne@us.edu.pl

  The Facebook social network has current information on the organisation of the XXXVI Polish Malacological Seminar, address:

  https://www.facebook.com/XXXVI-Krajowe-Seminarium-Malakologiczne-106756810879177/?modal=admin_todo_tour

  If you have any questions, please feel free to contact us - for a nice meeting in Wisła.

  On behalf of the Scientific and Organising Committee

  Iga Lewin, Jarosław Kobak, Elżbieta Żbikowska

  XXXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne - Komunikat 2a

  Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy

  Przesyłamy w załączniku dodatkową informację dotyczącą organizacji XXXVI Krajowego Seminarium Malakologicznego w Wiśle.

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załącznikiem (Komunikat 2a).

  Z serdecznymi pozdrowieniami,

  W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego XXXVI Krajowego Seminarium Malakologicznego

  Iga Lewin