XXXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne - Komunikat 1 i Komunikat 2

Katowice 25-27 maja 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXVII Krajowym Seminarium Malakologicznym, które odbędzie się w dniach 25-27 maja 2023 roku w Katowicach. Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego (Zespół Hydrobiologii) oraz Stowarzyszenie Malakologów Polskich

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca obrad, ostatecznych kosztów i dojazdu wysłane będą w Komunikacie 2. W trakcie trwania konferencji przewidujemy 15-minutowe prezentacje oraz sesję posterową. Ze względu na ograniczony czas na sesję referatową, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru formy wystąpienia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Komunikacie 1 oraz w Komunikacie 2.

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego XXXVII Krajowego Seminarium Malakologicznego

Anna Cieplok, Mariola Krodkiewska, Aneta Spyra

The XXXVII Polish Malacological Seminar - Announcement No. 1 and Announcement No. 2

Ladies and Gentlemen, Dear Malacologists,

We would like to cordially invite you to participate in the XXXVII Polish Malacological Seminar, which will be held on May 25-27, 2023 in Katowice. The organizer of the conference is the Faculty of Natural Sciences, the University of Silesia (Hydrobiology Team) and the Association of Polish Malacologists

Detailed information on the certain location, final costs and travel will be included in Announcement 2. During the conference we are planning 15 minute presentations and a poster session. Due to the limited time for the presentation session, the organizers reserve the right to choose the form of presentation.

Announcement regarding the organisation of the XXXVII Polish is in Announcement No. 1 and in Announcement No. 2

We cordially invite

On behalf of the Scientific and Organising Committee

Anna Cieplok, Mariola Krodkiewska, Aneta Spyra