XXXV Krajowe Seminarium Malakologiczne - Komunikat 1

Szczecin 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXV Krajowym Seminarium Malakologicznym, które odbędzie się w Szczecinie. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Malakologów Polskich.

Miejscem obrad będzie hotel Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk o Ziemi (http://geocentrum.usz.edu.pl), położone w centrum Szczecina. W programie przewidziane są następujące formy prezentacji:

 • referat (20 minut + 5 minut dyskusji)
 • komunikat (10 + 5 min.)
 • plakat
 • Z uwagi na to, że wspólnie uzgodniliśmy przeniesienie Seminarium na termin wiosenny i wypadającymi Świętami Wielkanocnymi, prosimy żebyście Państwo zdecydowali o terminie, który proponujemy: 10-12 kwiecień lub 8-10 maj 2019. Czekamy na Państwa deklaracje (do poniedziałku 3 grudnia), który z terminów jest bardziej dogodny. Wyboru dokonamy biorąc pod uwagę opinię większości.

  Po uzgodnieniu terminu pozostałe informacje dotyczące Seminarium zostaną przesłane w komunikacie 2.

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego Seminarium

  Marianna Soroka, Brygida Wawrzyniak-Wydrowska

  XXXV Krajowe Seminarium Malakologiczne - Komunikat 2

  Szczecin 15-17 maja 2019

  Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy

  Bardzo prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa w tegorocznym Seminarium Malakologicznym do 15 lutego 2019.

  Wstępny ramowy plan Seminarium jest następujący:

 • 15 maja (środa): rejestracja, sesje referatowe, biesiada przy grillu
 • 16 maja (czwartek): sesja referatowa, sesja posterowa, wycieczka popołudniowa, uroczysta kolacja
 • 17 maja (piątek): sesja referatowa, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Malakologów Polskich, zakończenie Seminarium
 • Opłata wpisowa za uczestnictwo w Seminarium powinna zostać wniesiona do 28 lutego 2019 na konto:

  Nazwa: Stowarzyszenie Malakologów Polskich

  Numer konta: 98 1030 0019 0109 8530 0046 2989

  Tytuł wpłaty: Seminarium Malakologiczne + imię i nazwisko

  Wysokość opłaty, obejmującej materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche, uroczystą kolację i wycieczkę:

 • Członkowie Stowarzyszenia Malakologów Polskich niezalegający ze składkami (do 2018 roku włącznie): 400 zł
 • Członkowie honorowi: zwolnieni z opłaty konferencyjnej
 • Pozostali uczestnicy: 420 zł
 • Osoby towarzyszące: 300 zł

 • Ważne daty:

 • Przesłanie informacji o uczestnictwie oraz tematu i streszczenia wystąpienia do 15 lutego 2019
 • Wpłata wpisowego – do 28 lutego 2019
 • Obrady – 15 - 17 maja 2019

  Zgłoszenie znajdziecie Państwo tutaj a Komunikat 2 tutaj. Zapraszamy :-)

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego Seminarium

  Marianna Soroka, Brygida Wawrzyniak-Wydrowska