XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne

Toruń 13-15 września 2018

Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIV Krajowym Seminarium Malakologicznym, które odbędzie się w dniach 13-15 września 2018 roku w Toruniu. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Malakologów Polskich.

Miejscem obrad będzie hotel Przystanek Toruń (http://przystanektorun.pl), położony blisko toruńskiej Starówki. W programie przewidziane są następujące formy prezentacji:

 • referat (20 minut + 5 minut dyskusji)
 • komunikat (10 + 5 min.)
 • plakat
 • Na temat, proponowaną formę oraz streszczenie wystąpienia czekamy do 3 czerwca 2018. Szczegóły dotyczące formatowania streszczenia prześlemy w kolejnym komunikacie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany proponowanej formy wystąpienia w zależności od liczby i rodzaju nadesłanych zgłoszeń.

  W czasie Seminarium planowane jest Walne Zebranie Członków SMP, o którego szczegółach powiadomimy w osobnym komunikacie. Na zakończenie Seminarium planujemy wycieczkę krajoznawczą (szczegóły w kolejnym komunikacie).

  Ze względu na konieczność rezerwacji miejsc hotelowych i zaplanowania kosztów zależnych od liczby uczestników, bardzo prosimy o szybkie zgłoszenie chęci udziału: do 14 lutego 2018 na adres jkob73@umk.pl

  Więcej informacji (koszty udziału w Seminarium, noclegi, formularz zgłoszeniowy) znajdziecie Państwo tutaj. Zapraszamy :-)

  Komunikat 2

  Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy

  Bardzo dziękujemy za nadesłane zgłoszenia uczestnictwa w tegorocznym Seminarium Malakologicznym. Chęć udziału w naszym dorocznym spotkaniu wyraziło 48 osób i pies.

  Wstępny ramowy plan Seminarium jest następujący:

 • 12 września (środa): przyjazd, rejestracja, zakwaterowanie, kolacja
 • 13 września (czwartek): 3 sesje referatowe, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Malakologów Polskich
 • 14 września (piątek): 2 sesje referatowe, sesja posterowa, zakończenie Seminarium biesiada przy grillu
 • 15 września (sobota): wycieczka – zwiedzanie zamku w Golubiu-Dobrzyniu (powrót do Torunia około 15:00)
 • W poprzednim komunikacie prosiliśmy Państwa o informację na temat preferowanych noclegów, czasu pobytu i danych do wystawienia faktury. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły albo zmieniły swoje plany, prosimy o uzupełnienie tych danych.

  Przypominamy, że opłata wpisowa za uczestnictwo w Seminarium powinna zostać wniesiona do 13 maja 2018 na konto:

  Nazwa: Stowarzyszenie Malakologów Polskich

  Numer konta: 98 1030 0019 0109 8530 0046 2989

  Tytuł wpłaty: Seminarium Malakologiczne + imię i nazwisko


  Wysokość opłaty obejmującej materiały konferencyjne, wycieczkę, biesiadę przy grillu:

 • Członkowie Stowarzyszenia Malakologów Polskich niezalegający ze składkami (do 2017 roku włącznie): 250 zł
 • Członkowie honorowi: zwolnieni z opłaty konferencyjnej
 • Pozostali uczestnicy: 270 zł
 • Osoby towarzyszące: 190 zł

 • Ważne daty:

 • Wpłata wpisowego – do 13 maja 2018
 • Przesłanie dodatkowych informacji o uczestnictwie oraz tematu i streszczenia wystąpienia– do 3 czerwca 2018
 • Obrady – 13-15 września 2018

 • Więcej informacji (koszty udziału w Seminarium, noclegi, formularz zgłoszeniowy) znajdziecie Państwo tutaj. Zapraszamy :-)

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego Seminarium

  Elżbieta Żbikowska, Jarosław Kobak

  Komunikat 3

  Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy

  Zapraszamy do zapoznania się z programem XXXIV Krajowego Seminarium Malakologicznego. Sponsorami tegorocznego spotkania są: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Cierpiszewo, Olympus, Noldus Information Technology, Węgierska Restauracja Eger z Torunia oraz Fabryka Cukiernicza Kopernik.