"Projekty - państwowe fundusze celowe"

Dofinansowano ze środków programu:

Rozwój Czasopism Naukowych

Projekt RCN/SN/0166/2021/1

Rozwój czasopisma naukowego Folia Malacologica w latach 2022-2024

Dofinansowanie: 80 000 zł

Całkowita wartość inwestycji: 80 000 zł

Celem projektu jest zwiększenie widoczności i atrakcyjności czasopisma Folia Malacologica i podniesienie jego rangi na poziomie międzynarodowym. Podjęte działania mają na celu upowszechnianie informacji o czasopiśmie i treści publikowanych w nim artykułów naukowych, usprawnienie działania procesu redakcyjnego oraz weryfikację poziomu językowego publikowanych tekstów.