Władze Stowarzyszenia na kadencję 2022-2026 r.

Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Malakologów Polskich w dn. 13.05.2022 r. dokonano wyboru Zarządu SMP na lata 2022-2026.


Zarząd

Prezes: Dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz. (UW Warszawa)

Wiceprezes: Dr hab. Anna Drozd, prof. UŁ (UŁ Łódź)

Skarbnik: Dr hab. Tomasz Maltz (MP UWr Wrocław)

Sekretarz: Dr hab. Małgorzata Proćków (MP UWr Wrocław)

Członek Zarządu: Dr Elżbieta Kowalska (UP Wrocław)


Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Jarosław Kobak (UMK Toruń)

Dr Joanna R. Pieńkowska (UAM Poznań)


Sąd Koleżeński

Dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. UPH (UPH Siedlce)

Dr Anna Stanicka (UMK Toruń)

Dr Adam Ćmiel (IOP PAN Kraków)


Komisja ds. Nagród

Prof. dr hab. Witold P. Alexandrowicz (AGH Kraków)

Dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. UKW (UKW Bydgoszcz)

Mgr Jarosław J. Maćkiewicz