Folia Malacologica

Stowarzyszenie Malakologów Polskich wydaje czasopismo naukowe Folia Malacologica, które jest jedynym w Polsce specjalistycznym kwartalnikiem poświęconym malakologii. Artykuły oryginalne publikowane są w języku angielskim i udostępniane on-line. Czasopismo punktowane jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (20 pkt). Folia Malacologica jest uwzględniona w bazie Web of Science w Biological Abstracts, w BIOSIS Previews i Zoological Record, a także jest indeksowana przez Scopus, AGRO i CAB Abstracts.


Zachęcamy do publikowania swoich wyników badań na łamach Folia Malacologica.


Instrukcję dla autorów znajdziecie Państwo tutaj.

The Association of Polish Malacologists is a publisher of Folia Malacologica, the only malacological journal in Poland. Original articles are published quarterly in English and are available on-line. The journal is scored by the Ministry of Education and Science (20 points). Folia Malacologica is covered by Web of Science in Biological Abstracts, BIOSIS Previews and Zoological Record, and is indexed by Scopus, AGRO and CAB Abstracts.


We encourage you to publish your research results in Folia Malacologica.


The instructions for Authors can be found here.