Folia Malacologica

Stowarzyszenie Malakologów Polskich wydaje czasopismo naukowe Folia Malacologica, które jest jedynym w Polsce specjalistycznym kwartalnikiem poświęconym malakologii. Artykuły oryginalne publikowane są w języku angielskim i udostępniane on-line. Czasopismo punktowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Część B, 14 pkt). Folia Malacologica jest indeksowana przez AGRO, Zoological Record and CAB Abstracts.


Zachęcamy do publikowania swoich wyników badań na łamach Folia Malacologica.


Instrukcję dla autorów znajdziecie Państwo tutaj.